Palmyra


I mit professionelle virke inden for studiet af den græsk-romerske antikke verden er jeg hele tiden stødt på Palmyra. Efter Islamisk Stats ødelæggelse af Palmyra er en hel side af vores kultur og genstanden for mine studier brutalt blevet sprængt i stumper og stykker.


Paul Veyne

Professor Emeritus ved eliteinstitutionen Collège de France, hvor Paul Veyne fra 1975 til 1999 besad professoratet i den græsk-romerske antikke verden. 

Paul Veyne er en af Frankrigs største og vigtigste historikere indenfor antikken og har skrevet mange bøger om blandt andet Romerriget, græske myter og magt, erotik og hverdagsliv i Antikken.